de uil


Uilen zijn roofvogels die vooral ‘s-nachts of in de schemering actief zijn.

Er zijn 177 soorten uilen bekend en ze komen over de hele wereld voor.

In België is de uil is een beschermd dier.

Er mag niet op hem gejaagd worden en de eieren mogen niet worden mee genomen.

De meeste uilen zijn nachtdieren, dat is het grote verschil met andere roofvogels.